web analytics

Opposition coalition doomed – President o `One blow will crush them as an entity’ o . . . calls for party unity


Please Donate to a Human Rights Activist: www.gofundme.com/cmstudies    or email him: eMAIL ♣***
 

To evade government Spying! Use PROTONMAIL to encrypt & secure all your messages. Link. Its free of Charge. Get your free email TODAY!


 
Spread the love
 

 
 | The Herald

Cletus Mushanawani Mutare Bureau
President Mugabe has said the coalition being mooted by opposition parties
is good for Zanu-PF as the revolutionary party will simply crush them as
an entity rather than dealing with them individually.

The President and First Secretary of the ruling party said defeat for the
envisaged coalition was certain so long as Zanu-PF remained united as
demonstrated by yesterday's rally here.

Addressing over 40 000 party supporters comprising mainly youths who
filled Sakubva Stadium beyond its official capacity with a spill-over into
the Mutare-Chimanimani Highway, President Mugabe said: "Takabatana
sezvataita izvi, vekunze vaya vanoti aaah tinoda kuchinja zvinhu
kuZimbabwe havafi vakatikurira. Takabatana zvatakaita izvi, kana
masanctions avo haatikuriri. Angatirwadze asi tinoramba takadaro.

Takabatana seizvi, kana maprogrammes edu eCommand Agriculture, command
again in other areas ichabudirira.

Listen to President Mugabe's address below:

"Ngatirambei takabatana, tiine maitiro aya. Tuparty utwu turikutambudzika
kuti tikabatana ndokuti tikurire Zanu-PF, aah, isu tirikutoti tukabatana,
vakauya pamwechete zvatonakaka. Chibhakera chimwechete chinobva
chavapedza. Hatizotambudzika nekuti kaMai Mujuru tokaita sei? KaBiti
(Tendai) tokaita sei? Aaa vabatana, one blow and they will be down."

The Sakubva Stadium rally was the second of the President's Youth
Interface meetings this month following another highly subscribed one in
Marondera, Mashonaland East Province.

The President promised the electorate to live up to their expectations and
deliver on promises made.

"I will try my best to live up to what I regard as the calling of the
people. I will remain the same, I will remain the same yesterday, the same
toady, the same tomorrow. We should live and work together. I am not a
President of one section, but the President of the whole country," he
said.

President Mugabe reiterated his call on senior party members to leave the
youths to organise their programmes and not to use them for personal gain.

 "Let us leave the youths free to organise their programmes the way they
desire, provided the way is in accordance with the party principles and
objectives. Give them assistance, but let us not let the youths betray the
struggle."

He bemoaned divisions in the main wings of the party.

"Zvirikuitika chiratidzo kuvakuru kuti vadiki vedu vakabatana. Handioni
kubatana kuvakuru sekubatana kwakaita vaduku. Handidiwo zvakare kuti
vakuru vaputse unity yevana ava nekuti iye zvino kune dzimwe provinces
kune varikuda kukwezva vana ava kuti vava nepfungwa dzekusupporter vakuru
vane maambitions avo," President Mugabe.

"Vamwe apa nepapa parikushandiswa tribalism, apa VaChipanga (Kudzi) tinoda
kunzwisisa muri kuda kutevera gwara redu here?

"Takanga tisingatengwi isu nemari, kana as individuals hapana aimbouya
kwatiri achiti tokupai mari rwisanai, siyanai nevakuru venyu vanaNkomo
(late Vice President Jushua), aaah, vaiziva kuti takabatana, hatitengwe,
tinegwara ratinaro," he said to applause from the crowd.

"Tinezvinangwa zvatinazvo. Saka regai kuti vakuru vanenge vauya kana vari
maministers vokutengerai zvakati, aah tokupai, tokutengerai mota. Asi
tinoda kuti mutsigirei patakamira napo. Kupi kwamakamira nako?

"Zvino mukatambira, mukadzimara matambira chipo chakadaro vatotengesa
musangano. Vadarao, kana uri pamusoro zvawakaita iwe Chipanga usafunge
kuti vaduku vako havana kuzviona, uri kuvaratidzawo kuti hauna gwara,
unokwanisa kutengwa. Ukanzi mari yakati wotora woisa muhomwe, kwete. Mari
yawanzi iyi, isa kumayouth edu zvobva zvaonekwa nevamwe kuti vapihwa mari.

Ukaisa muhomwe, vamwe vanokushora kuti ndozvaava kuita izvi," said
President Mugabe.

Earlier, First Lady Amai Grace Mugabe had called for unity among all party
cadres.

"If we remain united, no one will come among us and destroys us. Youths,
you should not allow some individuals to use you for their selfish gains.

Zanu-PF is a brand and youths should continue with the legacy left behind
by the founding fathers of the struggle," said the First Lady.

"It is up to you to carry the struggle forward as the vanguard of the
party.

"The party leaders should lead by example. Ngatisaite zvinhu zvinoita kuti
vadiki vatishore. Unity of purpose should prevail. Youths have more
energy, but they should use that energy to develop the country," she said.

"You should shun all divisive elements. I hope and trust we are all
working together. The Presidential Youth Interface Rallies should unite
all the provinces. If we are united, we are assured of victory in next
year's harmonised elections," she said.

On the welfare of liberation war veterans, President Mugabe said
Government was trying its best to cushion them despite the financial
challenges it was facing.

"Vamwe takakwanisa kuvapa mabasa, saka ngatiregedzei kushora, ngatiregei
kuva nekukanganwa zvakaitwa nehurumende, tive nechokwadi kuti izvi ndizvo
zvakaitwa izvi, asi tinoda kuti zvimwe zvekuenderera mberi nazvo zvivepo
nekuti nyika hairambi yakamira, rubatsiro rwuvepo nanhasi. Taiva
nezvinangwa, zvinangwa zvedu zvakagara zviri zvinangwa zvekubatsira vanhu,
kubatsira zvezvichemo zvevanhu…" he said.

Source: LINK

Please Donate to a Human Rights Activist: www.gofundme.com/cmstudies    or email him: eMAIL ♣***
%d bloggers like this: